Цонх, хөшигний хана боловсруулах машин

Үйлдвэрлэлийн 20 жилийн туршлагатай
үйлдвэрлэл

Гагнуурын машин