Цонх, хөшигний хана боловсруулах машин

Үйлдвэрлэлийн 20 жилийн туршлагатай
үйлдвэрлэл

Үйлдвэрлэлийн шугам